Het uiteindelijke zitten is misschien wel het einddoel van alle fysieke yoga die we elke week weer doen. Door het doen van al die asana’s ben je uiteindelijk in staat om stil te zitten als de top van een berg. Energie en adem stroomt door jouw lichaam en langs de wervelkolom, in banen of kanalen.…

Lees meer

De schildpad is voor de yogi een heiliga houding. Toen Krishna in de Bhagavad Gita voor Arjuna de eigenschappen van een stabiele gemoedstoestand omschreef, zei hij: Als hij, zoals een schildpad, zijn ledematen aan alle kanten intrekt, en zijn zintuigen terugneemt van de uiterlijke voorwerpen, bereikt hij het juiste evenwicht in zijn denken en begrijpen.…

Lees meer

Isvara pranidhana betekent overgave. Overgave aan god, of, voor degenen die zich niet prettig voelen bij het woord God, overgave aan de natuur, aan het universum, aan de hogere macht, aan alles dat je niet kunt beïnvloeden. Vaak wordt deze stap gelijkgesteld aan bhakti yoga: de yoga van de ultieme toewijding en onbaatzuchtigheid. Guruyi zegt…

Lees meer

De vierde Niyama Svadhyaya betekent zelfstudie en zelfkennis. Bij het woord kennis denken we snel aan geleerdheid. Hier wordt de weg naar binnen bedoeld, die leidt tot het ontmaskeren van pretenties en schijndeugden van onszelf. De uiteindelijke beloning is wijsheid, die ons ontdoet van illusies. Svadhyaya begint wel met de bestudering van bestaande teksten, maar…

Lees meer

De derde Niyama Tapas staat voor vuur. Hitte kan transformerend werken. Zoals het vuur van de alchemist dat onedel metaal omzet in goud. Maar ook het vuur en wilskracht in de mens wordt bedoeld. Als een vurige poging om onder alle omstandigheden een vast doel na te streven. Het is de aanhoudende beoefening van yoga.…

Lees meer

Santosa (tevredenheid) Tevredenheid levert sterke geluksgevoelens op. Het is een gemoedsrust die ontstaat wanneer de geest niet meer heen en weer geslingerd wordt door begeerten. Dat klinkt logisch, maar zal een levenslange opgave zijn. Zonder het fundament tevredenheid is het onmogelijk om het denken in evenwicht te houden. Een ontevreden geest kan zich nooit volledig…

Lees meer

Sauca is de eerste niyama of persoonlijke leefregel. Het betekent reiniging. Een goede gewoonte als een bad nemen, reinigt het lichaam aan de buitenkant. Door yoga te doen, maak je het lichaam van binnen schoon. Beoefening van van asana’s verdrijft gifstoffen uit het lichaam, die veroorzaakt zijn door ons leven in overvloed. Pranayama reinigt de…

Lees meer

In de maand november gaan we kijken naar de Niyama’s, de tweede stap op het achtvoudige pad volgens de leer van de Ashtanga yoga. De niyama’s zijn ethische regels. Ethiek is bedoeld om het leven dragelijk te maken. Het gaat niet zo zeer om regels die een God of een autoriteit voor ons opstellen, maar…

Lees meer

Aparigraha is de vijfde Yama. Het betekent niet verzamelen, vrijzijn van bewaardrift. Neem geen dingen die je niet nodig hebt, koester of verzamel geen spullen die je niet direct zal gaan gebruiken. Neem ook niets aan waarvoor je niet eerst zelf gewerkt hebt, of als een gunst van iemand anders. Een yogi beseft dat het…

Lees meer

De vierde yama is Brahmacharya (kuisheid en seksuele zelfbeheersing). Dit is de yama die de meest sterke reactie oproept. Volgens het woordenboek betekent Brahmacharya een celibatair bestaan dat gewijd is aan zelfonderzoek en zelfonthouding. In de sutra’s legt Patanajali de nadruk op ingetogenheid met betrekking tot lichaam, spraak en denken. Bij een man wordt er…

Lees meer