Vind je verborgen kwaliteit

Bij  iedere emotie hoort een fysieke toestand. Je gezicht en je lichaam nemen bij elke stemming die ontstaat een houding aan.  Als je wat scherper waarneemt hoe dit fysiek voelt voor jou, ontvang je prachtige informatie over wat er echt speelt, en opent de weg naar groei en bevrijding. Onprettige stemmingen veroorzaken spanning en soms zelfs pijn. Buikpijn, benauwdheid, een gefronst gezicht zijn voorbeelden van lichamelijke uitingen van die stemmingen of emoties. Bestudeer jouw lichamelijke verschijnsel, neem het bewust waar, praat er juist niet over, maar voel van binnen wat er gebeurt en geef er, misschien wanneer je alleen bent, een fysieke uitdrukking of overdrijving aan. Op die manier voel je het nog beter en geeft het je nieuwe inzichten. Achter elke aangename maar zeker ook achter een onaangename emotie ligt een kwaliteit verborgen. Een paar voorbeelden. Ben je vaak boos, dan ligt daarachter de behoefte hebt om kracht te voelen en je eigen gezag en respect te erkennen. Boosheid  is vaak onderdrukte, niet geleefde en daardoor verzuurde kracht. Ben je vaak bang, dan kan dat een uitnodiging zijn om juist het avontuur op te zoeken. Angst is opgespaarde spanning en weerspiegelt een onderdrukte behoefte aan avontuur.  Ben je snel angstig, of ben jij bang om je liefde te uiten als je verliefd bent, dan heb je te leren genieten van risico nemen. Ben je vaak verveeld? Tonen jouw lichaam en gezicht verveling? Verveling ontstaat wanneer je steeds weer iets anders wilt. Je doet iets, en al heel snel wil je weer iets anders doen. Dan heb je de stilstand op te zoeken. Pas als het je lukt stil te gaan zitten en echt niks te doen, zul je naar binnen keren en de wereld ontdekken, en gaat je leven echt aan. Heb je moeite om je aan dit niks over te geven?  Machteloosheid betekent dat je het moeilijk vindt om uit te ademen en  je over te geven aan het leven, dat je nu eenmaal niet volledig kunt controleren. In de yoga buigen wij elke les. Je buigt met je hoofd naar je hart. Je buigt ook voor het leven, voor dat deel dat je niet kunt beïnvloeden. Iedere buiging is steeds weer een overgave, aan het bestaan, het onbekende, het universum, aan god.