Het zingen van Ohm

Wanneer wij denken worden we voortdurend afgeleid, we dwalen van de ene gedachte in de andere, prikkels trekken ons weg bij waar we waren met onze gedachte. Het vermogen om geconcentreerd na te denken en met het denken ergens te komen, is een uitdaging voor het leven. Hoe kom je als mens dit afdwalen te…

Lees meer

Buigen en matigen

Een yogi hecht boven alles waarde aan liefde, nederigheid en gematigdheid. Zij weet dat moed zonder liefde onzinnig is, en welvaart zonder te matigen tot verval leidt, en macht zonder ooit te buigen tot tirannie. Diep binnen in ons leeft de kracht van deze drie waarden. Dat is de reden waarom de yogi steeds weer…

Lees meer

Toewijding

Voordat je je waarachtig aan iets verbindt, is er aarzeling en de mogelijkheid om je terug te trekken. Een fase van ineffectiviteit die er mag zijn, maar ook voorbij moet gaan. Want er bestaat een natuurwet: op het moment dat jij je met volle overgave aan iets verbindt, komt de voorzienigheid voor je in beweging. Dan…

Lees meer

Zenuwkracht

Soms ben je aan de buitenkant in je fysieke lichaam gezond, maar je mist zenuwkracht. Je voelt je ondermaats en bent niet in staat om werk te doen dat langdurige inspanning vraagt. Je kunt je maar heel kort concentreren. Je voelt je chronisch vermoeid. Je bent in het stadium van styana beland: slapte, loomheid, passiviteit.  Styana…

Lees meer

Het innerlijke geluid Nada

Siddhasana is een van de basishoudingen voor meditatie. In de oude yogaboeken wordt Siddha beschreven als een half goddelijk wezen, dat zuiver en heilig is, en bovennatuurlijke krachten bezit die Siddhi’s worden genoemd. Siddha betekent ook ziener, of profeet. De yogi die contempleert in siddahasana en zich overgeeft aan het hogere, die een gematigd dieet…

Lees meer

Het stillen van de mind door oefening en onthechting

Een definitie van yoga is:het stopzetten van de schommelingen van de mind.  Mind is in het Nederlands geest, of gedachten. Geest heeft zoveel connotaties in onze taal en schept vaak verwarring. Veel mensen denken aan hun geloof of de kerk bij het woord geest, en weer anderen gebruiken Ziel en Geest door elkaar heen.  Het…

Lees meer

Vind je verborgen kwaliteit

Bij  iedere emotie hoort een fysieke toestand. Je gezicht en je lichaam nemen bij elke stemming die ontstaat een houding aan.  Als je wat scherper waarneemt hoe dit fysiek voelt voor jou, ontvang je prachtige informatie over wat er echt speelt, en opent de weg naar groei en bevrijding. Onprettige stemmingen veroorzaken spanning en soms…

Lees meer

Paschimottanasana en levenskracht

In de houding Paschimottanasana buig je voorover met je bovenlichaam over je benen en gaat de wervelkolom horizontaal. Het hart gaat onder de wervelkolom. Bij ons mensen is de wervelkolom omhoog gericht, in een vertikale stand. Paschima betekent het westen. Het omvat de hele achterzijde van het lichaam, van het achterhoofd tot aan de hielen.…

Lees meer

Bekijk jezelf van binnen uit

Verweving ontstaat wanneer alle draden en vezels van ons wezen op ieder niveau met elkaar verbinden en communiceren. Wanneer alle lagen van het wezen in harmonie met elkaar werken, ontstaat het proces van wederzijdse doordringing en verweving. Op dat moment ben je een. Je bent compleet. Je bestaat zonder het gevoel te hebben te bestaan.…

Lees meer

De Bhagavad Gita

De Bahagavad Gita is een onderdeel uit het grote Indiase filosofische epos, Mahabharata, uit de 5e eeuw voor Christus. De Gita is een gesprek tussen de krijgsman Arjuna en Krishna, een van de meest aanbeden goden in het hindoeïsme. Arjuna is een krijger die klaar staat om het oorlogsveld te betreden. Plotseling wordt hij overvallen door twijfel en…

Lees meer