De yama’s

Deze yogaweek ging over de yama’s. Yama is de eerste stap op het achtvoudige pad van yoga.

Het zijn de ethische disciplines, de geboden, die voor elke leeftijd, in elk tijdperk, voor elk geloof en elk volk gelden. Het zijn vijf basisvoorwaarden om samen te leven in een gemeenschap met mensen.

  • Ahimsā: geweldloosheid
  • Satya: waarheidslievendheid
  • Āsthēya: niet stelen
  • Brahmachārya: kuisheid en seksuele zelfbeheersing
  • Aparigraha: vrij zijn van bezitzucht

Aan de wortel van deze disciplines liggen de menselijke emoties van hebzucht, begeerte en gehechtheid. Deze emoties komen bij iedereen voor in hevige of mildere vorm en leiden tot veel kwaad en ongemak. De yoga pakt deze emoties bij de wortels aan, door te studeren op de 5 beginselen van yama.

De volgende week gaan we verder over Ahimsa.