Yoga en slaap

De yoga Sutra 1.10 gaat over slaap. De sutra in het Sanskriet luidt: Abhava pratyayalambana vrttir nidra.

Nidra betekent slaap

Nidra betekent slaap en Abhava betekent leeg, afwezig. Vrtti betekent wijziging van ons denken of gedrag.  Een vertaling zou kunnen zijn:

De wijziging in ons denken die komt door de afwezigheid van ons bewuste denken, heet slaap.

In de slaap blijven alle gedachten en gevoelens in het onbewuste, zegt deze sutra. Je zintuigen rusten in je mentale zijn, en je mentale zijn rust in het bewustzijn. Je bewustzijn rust in jouw diepste zelf. In de slaap is ons denkapparaat losgekoppeld van de hersenen. Schommelingen in het denken worden niet meer vastgelegd door de hersenen. Er is wel mentale activiteit in ons, maar die wordt niet geregistreerd in ons bewustzijn.

Verlichting

De afwezigheid van denken bestaat soms nog heel even op het moment van ontwaken. Dat is een moment waarop je de leegte heel even bewust kunt ervaren. Op dat moment vangt het bewustzijn een glimp op van een bestaan zonder denkactiviteit. Alleen dat moment, is te vergelijken met waar het in de yoga uiteindelijk om gaat, en wat het doel van yoga is: verlichting. Het is een ervaring van het pure zelf, je kern, je ziel. Zonder indrukken en zonder kennis van buitenaf.