Isvara pranidhana

Isvara pranidhana betekent overgave. Overgave aan god, of, voor degenen die zich niet prettig voelen bij het woord God, overgave aan de natuur, aan het universum, aan de hogere macht, aan alles dat je niet kunt beïnvloeden. Vaak wordt deze stap gelijkgesteld aan bhakti yoga: de yoga van de ultieme toewijding en onbaatzuchtigheid. Guruyi zegt over deze stap in zijn boek Yoga als Levenskunst:’Ik ben een hatha yogi, wat betekent dat ik wil dat mijn leerlingen de zon zien, dat zij hun eigen zon zien, hun ziel ervaren. Mijn leerlingen noemen mij hun guru. Gu betekent duisternis en Ru betekent licht. Mijn pad als een sannnyasin,(een monnik) zou tot volledige afzondering hebben kunnen leiden, maar ik ervaar het als mijn plicht om een guru te zijn, in zin van duisternis door licht vervangen. Dit is mijn dharma, mijn voortdurende plicht. ‘
Wat is jouw voortdurende plicht in dit leven?