De regels voor live lessen

Je kunt mee doen in de zaal als je geen keel-, neus- of griepklachten en niet besmet bent met het Corona virus.

Was bij voorkeur je handen voordat je de zaal betreedt en laat je schoenen buiten de zaal.

Kom op tijd en respecteer de rust en stilte in de zaal. Voer persoonlijke gesprekken buiten de yogaruimte.

Ruim de gebruikte spullen na afloop zelf weer op, ontsmet de matten en de blokken.

Wanneer je niet komt, laat dit dan uiterlijk 3 uur voor de les weten.