De niyama’s

In de maand november gaan we kijken naar de Niyama’s, de tweede stap op het achtvoudige pad volgens de leer van de Ashtanga yoga. De niyama’s zijn ethische regels. Ethiek is bedoeld om het leven dragelijk te maken. Het gaat niet zo zeer om regels die een God of een autoriteit voor ons opstellen, maar om principes die ons leren af te komen van zelfzuchtige motieven. Yoga is een transformatie, van zelfzuchtige pleziertjes naar bevrijding, van onderworpen zijn aan de buitenwereld, naar innerlijke zelfstandigheid en vrijheid. De niyama’s zijn individuele ethische voorschriften die ons leren hoe wij onze verantwoordelijkheden moeten vervullen. De vijf niyama’s zijn reinheid(Sauca), tevredenheid(Santosa), aanhoudende oefening(Tapas), zelfstudie(Svādhyāya) en overgave aan het goddelijke, aan het universum, of aan alles wat wij niet kunnen beïnvloeden(Ishvara pranidhana).